designed by fred

Miroslav Jandovský

člen Obce spisovatelů, zveřejnil v osmdesátých letech prozaické práce Amulety (povídky z prostředí uměleckých škol), autobiografickou trilogii Vánoční hon a Kronika touženého jara, thriller Prezidentovo poslední odpoledne. Dokončil řadu dalších rukopisů. Vychází přitom z přesvědčení, že napsat literární text je sice pracné, ale dostat ho dnes ke čtenáři je mnohem těžší. Schopnosti spisovatele se nemusejí krýt se schopnostmi manažera. Současná technika naštěstí umožnuje "ukrýt" text na stránky internetu a zabránit tak "hlodavé kritice myší".

Anenská pouť

Rok na jihočeské vesnici vrcholí vyhlášením první světové války. Dramata uzavřeného lidského kolektivu s nezvyklým řešením.

/ Anenská pouť.doc (698,5 kB)
CBD pro zvířata for sale has the mind with bravery and courage.the unique investment capital market value regarded as rewards high quality replica richard mille rm018 unknown men rm018 001 black for sale.

Baronka

Novela o životních osudech poválečné generace vzdělanců působících na jihočeské vesnici.

Stáhnout

Bosonohá Marie

Po čem touží žena středních let, svobodná učitelka? Jaký je její emocionální svět? Odpověď na tuto otázku se s jistou nadsázkou pokouší dát následující "ženský román".

Stáhnout

Byli jsme takoví?

Mladý člověk na začátku životní dráhy. Existenční tlak politiky. V polovině 50. let došlo k tak zvaným studentským událostem. Jak se má zachovat? Rukopis, který sleduje proměnu myšlení mladý lidí posuzovala v polovině 80. let ve čtyřech nakladatelstvích řada odborníků, včetně vedení Svazu československých spisovatelů. Měli řadu výhrad (doc. Nejedlá: "Není možné, aby hrdina neměl 2,50 na vuřta"). Pravý důvod zamítavého stanoviska však napsal jen ředitel nakladatelství Růže: "Strana má na toto období jiný názor".

Stáhnout

Putování A.Š. za lidskou důstojností

Po porážce na Bílé hoře skupina šlechticů opouští vlast. Vedeni příbuzenskými vazbami se rozhodnou pro Francii. Cestou prožijí četná dobrodružství, jsou ohroženi na životě, ale příběh se optimisticky uzavírá.

Stáhnout

Člověk omezené důstojnosti

Příběh intelektuála, který přijde o práci a má strach ze ztráty společenské prestiže a sebedůvěry. Rodina se ho snaží podepřít, ale on slabošsky podléhá kouzlu druhé ženy. Vymanit se z jejího vlivu, předpokládá mít sílů, které je pomálu.

Člověk omezené důstojnosti.doc (827,5 kB)

Důvěrné sdělení o konci světa

Univerzitní román. Intelektuál vyhraněné orientace je zde konfrontován s lidovým živlem. Stárnoucí docent na sebe nechá působit rolníkem, který je svérázný svým pojetím života, tak vzdáleném přístupu učencově. K tomu je třeba připojit dynamickou právničku a její neteř, které mají snahu ve starém historikovi probudit touhu o životě.

Důvěrné sdělení o konci světa.doc (1283 kB) /

Eli a Magdaléna

Milostný "půlromán" inspirovaný obrazem malířky Mariny Zobové "Máří Magdaléna". Dokazuje, že výtvarné dílo žije osobitým životem, který může být sdělný i literární formou.

Eli a Magdaléna.doc (657,5 kB)

Gravan

Pestrý život redaktorů celostátního deníku. Politická dobrodružství se dotýkají konkrétních lidí v redakci.

Gravan.doc (810,5 kB)

Když naprší, tak uschne

Mezinárodní vědecká konference konaná na téma: Staré Řecko za časů Sokrata. Musí to být nutně nuda? Badatelé, kteří se zde sešli, mají své současné problémy, které jsou celkem univerzální a ve shodě se Sokratem hluboce lidské.

Stáhnout

Kouzlo letní noci

Oddechové čtení vycházející ze stylu anglických humoristicko-satirických románků. Venkovská šlechta a její romantické záležitosti včetně lásky, násilí a oddaného služebnictva.

Stáhnout

Mít moc

Fiktivní životní příběh českého knížete Břetislava.

Stáhnout

Non testatur

V čem je kouzlo výtvarného umění? Jak umělec - sochař prožívá poznání své osudové situace. Zjištěním, že jeho milenka je jeho vlastní dcera, osobní tragedie vrcholí.

Stáhnout

Paměť mého města

Rodné město jako jeden ze zdrojů životní energie. Nesoustavná archeologie paměti.

/ Paměť mého města.doc (595 kB)

Pět dní před koncem světa

Konec socialismu v Čechách se hlásí ve vystoupení učitele filozofické fakulty UK.

/ Pět dní před koncem světa.doc (695,5 kB)

Požehnaný rok

Příběh ukazuje, že roku 1725 v Třeboni ani nehořelo, neřádil tam mor a ani tudy netáhla cizí vojska. Přesto se tam děly věci, které stály za zaznamenání.

/ Požehnaný rok.doc (756 kB)

Příběh plný lásky

Milostné vztahy prostituky, právničky, docentky filologie a dvou bankovních úředníků. Stále totéž, stále jinak.

Stáhnout

Případ nože v zádech

Tři navzájem se prostupující, téměř detektivní, příhody. V jihočeských lázních dojde k vraždě a před jedním pražským domem kdosi uhoří v autě. Jaká je mezi těmito dvěma příhodami souvislost? Postupně se ukáže, že klíč k vyřešení těchto případů je skryt ve dvou dílech výjimečné malířky.

Případ nože v zádech.doc (2058 kB)

Sám v sobě bezdomovcem

Bezdomovcem se dnes stane člověk poměrně snadno. Může se však ztratit sám v sobě? Dva hrdinové příběhu hledají cestu zpátky k původnímu životu.

Sám v sobě bezdomovcem.doc (914 kB)

Skoněpády

Na protest proti zhanobení hrobu sv. Vojtěcha posílá opat Břevnovského kláštera do Říma posla se stížností.

Stáhnout

Strach

Poměry v literární redakci v době "reálného socialismu". Jak se s nimi měl člověk vyrovnat? (Autor příběhu narážel v polovině 80. let na zásadní nesouhlas v redakci nakladatelství a tak příběh dodatečně zveřejňuje tímto způsobem.)

Strach.doc (920,5 kB)

Symposion

Rozprava autora o životě a umění se sochařem Miloslavem Chlupáčem a jeho ženou Marií.

/ Symposion.doc (560 kB)

Týden v hlučném domě

Co udělá našinec, když najde velkou sumu peněz? Uvažuje, zda peníze vrátit, nebo si je ponechat. Před podobnou otázkou stála skupina vesničanů s jednou pražskou herečkou. Přitom šlo o peníze z pochybných zdrojů. Jakou roli v tomto případě hraje svědomí? Jde o krádež, když okradete zloděje?

Stáhnout

Výbuch v sedmém patře

Naftová pole na pobřeží Venezuely - krádež výsledků podmořského průzkumu. Jak se může tato odtažitá věc dotknout života několika Pražanů? Jde o příběh téměř dobrodružný.

Stáhnout

Za sedmé: nepokradeš

Krádež zřejmě doprovází člověka po celou dobu jeho existence. Ukrást tři borovice může být, za jistých okolností, existenční čin. Děj se odehrál v Třeboni koncem 19. století a jeho hrdiny byli jak dva pražští vzdělanci, tak místní lidé, lesáci a pytlák.

Za sedmé.doc (1004 kB)
E-mail: list@fredfred.net
© 1999 - 2024 Miroslav Jandovský